Yến Tươi Sợi Nhỏ 100g

350,000 

  • Yến tươi nhặt thủ công xong chia ra thành phần từng phần để ngăn đông tủ lạnh.
  • Khi nào dùng lấy ra phần đó rã đông rồi chưng.
  • Lưu ý: yến tươi để ngăn đông tủ lạnh dc 6 tuần
Yến tươi Hoàng Ngân
Yến Tươi Sợi Nhỏ 100g

350,000