Từng khuyến mãi mùa thu đến hết 30/10/2012

MUA 100G YẾN TINH CHẾ TẶNG 50G YẾN TINH CHẾ

 
 

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG MUA YẾN SÀO

Anh Phát, TP.HCM

Làm quản lý trường ĐH nên tôi và chồng thường xuyên phải làm việc trong áp lực thời gian, cũng như luôn cố gắng làm sao để tốt tuyển sinh. Nhiều đêm chạy sự kiện ngủ rất ít, sáng sớm hôm sau đã phải tươi tỉnh để dẫn dắt sao cho sự kiện diễn ra được trọn vẹn.

Anh Phát, TP.HCM

Làm quản lý trường ĐH nên tôi và chồng thường xuyên phải làm việc trong áp lực thời gian, cũng như luôn cố gắng làm sao để tốt tuyển sinh. Nhiều đêm chạy sự kiện ngủ rất ít, sáng sớm hôm sau đã phải tươi tỉnh để dẫn dắt sao cho sự kiện diễn ra được trọn vẹn.